شرکت پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر که یکی از شرکت های دانش بنیان است و در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی فعال است. شرکت پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر بیش از یک دهه سابقه است. این شرکت در این سال ها توانسته است با شرکت های معتبر و بزرگی همکاری داشته باشد که از آن ها می توانیم به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و انتقال نفت ایران، شرکت صنایع لبنی پاک، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، انرژی اتمی اصفهان، پتروشیمی شازند، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی پارسیان و... اشاره کنیم.
پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر مفتخر است که پروژه های موفق زیادی را پشت سر گذاشته است و شما عزیزان جهت آشنایی بیشتر با پروژه های انجام شده دپارتمان ابزار دقیق می توانید پروژه های ذیل را مطالعه کنید:

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

تکمیل و تحویل نهایی پروژه «راه اندازی سیستم های LG/TG انبار نفت بهرگان شرکت فلات قاره»

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...