شرکت پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر از جمله شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، با بیش از یک دهه سابقه است. این شرکت در لیست وندور شرکت های مختلف مانند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، پتروشیمی تبریز و... است. در حوزه صنایع ابزار دقیق همچون تامین، راه اندازی، تعمیرات، بومی سازی و مشاوره و آموزش فعال است و این مجموعه شرکت چندین محصول دانش بنیان در حوزه های کاری خود دارد و دارای چهار دپارتمان مختلف است:

 • دپارتمان ابزار دقیق
 • دپارتمان مکانیک
 • دپارتمان طراحی و ساخت داخل
 • دپارتمان بازرگانی

با توجه به نیازهای صنعتی مختلف؛ دپارتمان ها، پروژه ها و طراحی های گوناگونی را برای صنایع مختلف پیش می برند. برخی از حوزه های فعالیتی شرکت عبارت هستند از:

 1. نگهداری و تعمیر سیستم های LG/TG مربوط به اندازه گیری سطح فرآورده مخازن نفتی
 2. مشاوره برای انتخاب سیستم های ارتفاع سنج
 3. آموزش نحوه کار با سیستم ها و نرم افزارهای تخصصی، ارتفاع سنج های راداری و سرو
 4. مهندسی معکوس انواع بردهای الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال
 5. استفاده از امواج آکوستیک و ارتعاشات در عیب یابی، نشت یابی و... در تجهیزات مختلف صنایعی همچون آب، گاز، نفت و...
 6. تعمیر بردهای الکترونیکی سیستم های راداری
 7. تهیه و تامین بردهای الکترونیکی و قطعات تجهیزات مختلف
 8. تهیه و تامین نرم افزارهای مختلف Entis Pro و TankMastr و...