شرکت پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر که یکی از شرکت های دانش بنیان است و در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی فعال است. شرکت پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر بیش از یک دهه سابقه است. این شرکت در این سال ها توانسته است با شرکت های معتبر و بزرگی همکاری داشته باشد که از آن ها می توانیم به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و انتقال نفت ایران، شرکت صنایع لبنی پاک، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، انرژی اتمی اصفهان، پتروشیمی شازند، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی پارسیان و... اشاره کنیم.
پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر مفتخر است که پروژه های موفق زیادی را پشت سر گذاشته است و شما عزیزان جهت آشنایی بیشتر با پروژه های انجام شده دپارتمان ابزار دقیق می توانید پروژه های ذیل را مطالعه کنید:

پروژه ها

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

انبار نفت شماره 2 زاهدان از جمله انبارهای دارای سیستم های راداری با برندهای مختلف می باشد. راه اندازی و چندین سال نگهداشت این انبار توسط کارشناسان...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

انبار گاز مایع بندرعباس شامل مخازن تحت فشار بوده که به کمک تجهیزات راداری سطح ارتفاع مخازن اندازه گیری می شود. انجام پین گذاری و کالیبراسیون...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

منطقه لرستان شامل سه انبار مهم خرم آباد، ازنا و بروجود بوده که از برندهای مختلف تجهیزات راداری استفاده نموده است. رفع نواقص و چندین سال نگهداشت...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

تکمیل و تحویل نهایی پروژه «راه اندازی سیستم های LG/TG انبار نفت بهرگان شرکت فلات قاره»

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

انبار نفت سایت بهرگان شرکت فلات قاره از جمله سایت های شامل تجهیزات بروز راداری محسوب می شود. راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات بروز توسط کارشناسان...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

گر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید که با نام لورم ایپسوم شناخته می‌شوند. لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به...

پروژه نگهداشت و تعمیرات سیستم های LG/TG مخازن انبار نفت شهید منتظری اصفهان در سال های 1398، 1399 و 1401 توسط شرکت اجرایی شده است. سایت شهید منتظری...