تجهیزات

شرکت دانش بنیان پردازشگران پتروصنعت امیرکبیر در راستای بومی سازی محصولات مورد نیاز صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی، دارویی و... اقدام به طراحی و تولید مجموعه تجهیزات مرتبط با دریافت اطلاعات سایت در اتاق کنترل (Communication Interface Unit (CIU)) نموده است. مجموعه حاضر شامل یک CIU900-System HUB و همچنین چهار مجموعه مجزا، مربوط به پروتکل های Sakura V1 ،Modbus TRL2 ،BPM و HART است. هر یک از این تجهیزات قابلیت دریافت اطلاعات تجهیزات مختلف درون سایت را با پروتکل ارائه شده در اتاق کنترل دارد و از طریق پروتکل Moudbus می توانند اطلاعات را در اختیار نرم افزارهای مختلف قرار دهند. مجموعه System HUB به صورت کلی با قابلیت های بسیار زیاد و بی نظیری است که قابلیت پشتیبانی از تمامی پروتکل های اشاره شده را به صورت یک جا دارد. محصولات و قابلیت های هر یک از آن ها را به شما معرفی می کنیم و می توانید در صفحه اختصاص داده شده به هر محصول، آن ها را مطالعه کنید.