تهیه و تامین تجهیزات سیستم های Tank Gauging با برندهای مختلف مانند SAAB Rosemount و Honeywell-Enraf و Endress & Hauser و Varec و... فراهم می باشد....

یکی از توانایی ها و اقدامات شرکت، بومی سازی بردهای مختلف الکترونیکی تجهیزات مختلف در حوزه های صنعتی به خصوص سیستم های راداری LG/TG و همچنین سیستم...

با توجه به تجربیات چندین ساله نیروهای فنی شرکت در حوزه Tank Gauging و راه اندازی و نصب چندین سایت با تجهیزات برندهای مختلف و همچنین فعالیت در حوزه...

نرم افزارهای تخصصی تجهیزات کمپانی های مختلف Rosemount و Honeywell Enraf که شامل نرم فزار Tank Master 2019 مربوط به کمپانی Rosemount و نرم افزار...

برد SPC یکی از مهم ترین بردهای موجود در تجهیزات راداری REX RTG خانواده 3900 می باشد که تولید آن از سوی سازنده اصلی متوقف شده است . عیب این برد منجر...

شرکت پردازشگران پترو صنعت امیرکبیر با سابقه ای بیش از 10 ساله در حوزه نگهداشت و تعمیرات سیستم های ارتفاع سنج (Level Gauge (LG) ) و دماسنج...